Islamitische woorden.

Omdat ook heel veel van mijn lieve lezers geen moslim is en/of de Arabische taal niet machtig is, lijkt het me een goed idee om een soort van verklarende woordenlijst op te stellen. Deze lijst zal vanaf nu steeds online zijn en zal via een link beschikbaar zijn in elk volgend artikel dat ik post en waarbij één of meerdere van deze woorden in voor komt.
You’re welcome 😉

In Sha Allah ~ Als God het wil, bij Gods wil.
Dit word door moslims gezegd als je spreekt over iets wat je gaat doen, over een doel dat je wil bereiken, over iets wat  gaat gebeuren, enz.

SubhanAllah  ~ Verheven is God
Dit wordt vaak gezegd bij het zien of horen van iets indrukwekkend of bij toevalligheden.

Allahu Akbar ~ God is de grootste
Dit wordt in verschillende omstandigheden gebruikt; het is een essentieel onderdeel van zowel de aankondiging van het gebed als in het gebed zelf. Ook is het een uitroep bij het ontvangen van zowel goed als slecht nieuws.

Bismillah ~ In de naam van God
Elke handeling begin je met het zeggen van Bismillah. Dit omdat dan elke handeling gebeurd in de naam van God. bv. Als je voor het eten “bismillah” zegt, erken je dat het eten een zegening van God is. Voor elke handeling die je begint met Bismillah krijg je hassanaat (soort van beloning die afgewogen zal worden op de Dag Des Oordeels, om het simpel uit te leggen). Moslims zeggen dat als je iets wil doen waarbij je geen “Bismillah” kan zeggen, je deze handeling waarschijnlijk niet moet doen, omdat deze hoogstwaarschijnlijk haram is.

Amien ~ Amen
Ik denk dat iedereen wel weet wat Amen betekend. In elke godsdienst zeggen ze dit op het einde van een gebed, een smeekbede,…moslims zeggen het na het reciteren/lezen van de Koran, en op het einde van een smeekbede. Ook als je gezamenlijk smeekbedes verricht of als iemand dat voor zichzelf of voor jou doet, zeg je steeds Amien. Dit versterkt de kracht van de smeekbede.

Wollah ~ Bij God
Als je zweert zeg je dit om in de naam van God te zweren, om kracht bij te zetten. We mogen dit enkel gebruiken als het echt nodig is/als we het echt menen. Dit omdat het een zeer krachtig woord is.

Masha Allah ~ Wat God heeft gewild
Moslims zeggen dit om de grootheid van God weer te geven wanneer iets goeds gebeurd. Ook als je bijvoorbeeld iets moois ziet of iemand die mooi is, zeg je Masha Allah om hem/haar/het te beschermen tegen het boze oog/het kwaad/de duivel.

Alhamdulillah ~ Lof zij God
Hiermee uit de moslim zijn dank bij God. Je zegt het bij elke zegening die God voor je heeft voorzien. Ook op de vraag of alles goed gaat zeg je Alhamdulillah. En zelfs bij iets “slechts” zoals ziekte of pijn of een vervelende situatie,… zeg je Alhamdulillah omdat het nog steeds slechter zou kunnen.

Astaghfirullah ~ Ik zoek vergeving bij God
Dit wordt letterlijk gebruikt om vergeving te zoeken bij God, na een zonde (groot of klein). Het wordt ook gezegd als je iets afkeurenswaardig ziet of hoort.

bismillah

Er zijn natuurlijk nog duizenden woorden en/of uitdrukkingen die verklaard zouden kunnen worden, maar ik denk dat dit degene zijn die ik het meest gebruik op mijn blog en in mijn dagelijkse leven.

Al het goede komt van Allah en al wat fout is komt van mijzelf. Moge Hij mij beschermen tegen het kwaad en mij behoeden voor fouten. Amien.

4 thoughts on “Islamitische woorden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s